Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa na przestrzeni lat

W III Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej wzięło udział 529
uczniów uczących się w 90 szkołach Województwa Świętokrzyskiego.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski
Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Wyniki – III Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa


W II Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Lidze Szachowej wzięło udział 480 szachistów z Województwa Świętokrzyskiego reprezentując 62 szkoły. W sumie rozegrano 32 turnieje szachowe. 

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski
Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Wyniki – II Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa


Dziękujemy wszystkim zawodnikom, nauczycielom i rodzicom za udział i pomoc
w organizacji I Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

W pierwszej edycji wzięło udział 334 zawodników!!!

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski
Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Wyniki I Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej