NAUKA GRY W SZACHY ONLINE
PROWADZENIE KURSÓW i SZKOLEŃ
ORGANIZACJA IMPREZ
grupowa
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
turnieje
indywidualna
dla nauczycieli
konkursy
także w wersji online
festyny
NAUKA GRY W SZACHY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ONLINE

Zajęcia online odbywają się za pomocą komunikatora ZOOM, SKYPE oraz dostępnych bezpłatnych portali szachowych. Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zajęcia indywidualne + trening własny najszybsza forma przyswajania szachowej wiedzy. Indywidualne podejście trenera do zawodnika, wybór odpowiedniego repertuaru debiutowego (na wyższym poziomie) oraz analiza rozegranych partii.

W grupowych lekcjach szachowych uczestniczy do 10 osób. Do konkretnych grup przydzielani są uczniowie, których poziom wiedzy szachowej i wiek są zbliżone.

Podczas zajęć zawodnicy doskonalą swoje umiejętności poprzez naukę teorii, rozwiązywanie zadań szachowych, rozgrywanie i analizę partii. Zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu.

Czas zajęć wynosi – 60-90-120 minut (koszt uzależnionych o formy i czasu zajęć – od 50 złotych za 1h). Godziny zajęć indywidualnych dostosowane do możliwości ucznia.

____________ ____________
PROWADZIMY NAUKĘ GRY W SZACHY STACJONARNIE
w siedzibie Akademii Szachowej a także w różnych placówkach.
SZACHY w PRZEDSZKOLU

Zajęcia prowadzone są z dziećmi w wieku 5-6 lat. Nauka odbywa się w wymiarze 1 lub 2  zajęć tygodniowo przy czym czas trwania jednych zajęć wynosi 30 min. Warsztaty szachowe przeprowadzane są w grupach do 10 przedszkolaków. Dzieci przyswajają wiedzę poprzez zabawę w sprzyjają miłej atmosferze, a dzięki małym grupom następuje szybkie tempo przyswajania materiału. Na koniec roku organizujemy w danej placówce konkurs szachowy lub / i festyn podsumowujący dotychczasową szachową edukację.

SZACHY w SZKOLE

Zajęcia organizowane są w ramach lekcji dodatkowych, kół zainteresowań bądź zajęć pozalekcyjnych. Proponujemy naukę w wymiarze jednej – dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo w jednej placówce. Korzystamy ze sprzętu szkolnego, ale również posługujemy się własnym zapleczem szachowym.

____________ ____________

KURSY I SZKOLENIA
DLA  MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Konkretna oferta dla tych, którzy chcą samodzielnie zdobyć pakiet podstawowych szachowych wiadomości  lub wzbogacić swoją wiedzę.

 

____________ ____________

KURS DLA NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SZACHOWYCH

Każdy z nauczycieli może zgłosić się do nas. Umiejętność gry w szachy nie jest wymagana, a jedynie chęć do nauki.

Główny cel szkolenia to przyswojenie podstawowej wiedzy szachowej oraz sposobów i metod prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kurs jest atrakcyjnie przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów.Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu szachowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe.

Szczegóły – KLIKNIJ

____________ ____________

TURNIEJE, KONKURSY, FESTYNY

Od wielu lat zajmujemy się czynnie
organizacją różnych imprez o charakterze szachowym.

Jesteśmy nie tylko instruktorami, ale także sędziami szachowymi, nauczycielami i wychowawcami.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Z nami szachy to nie tylko nauka, ale i zabawa oraz okazja do wypromowania sportu.
Organizacja i/lub obsługa turniejów szachowych
 • Pomoc przy wyborze odpowiedniego terminu i miejsca dla zawodów szachowych,
 • Pełna obsługa sędziowska i techniczna,
 • Internetowa rejestracja zawodników,
 • Stworzenie projektu i wydruk dyplomów,
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu szachowego (szachownice, bierki, zegary).
 • Zakup nagród rzeczowych, pucharów oraz medali.
 • Umieszczenie informacji o turnieju w kalendarzach szachowych i stronach www.
Oferta atrakcyjnych pokazów szachowych
 • Pokazy partii na szachach ogrodowych.
 • Symultany, tzw. pokazy gry jednoczesnej z wieloma zawodnikami.
 • Turnieje rodzinne, turnieje parami.
 • Konkursy klotz’a, szachów losowych
 • Gry i zabawy szachowe
  (np.: w czasie imprez okolicznościowych lub plenerowych).
 • Turnieje błyskawiczne (od 1 do 5 minut na grę).