Turniej 7

Wyniki indywidualne

Grupa AGrupa BGrupa C

Punkty uzyskane dla szkół – zestawienie zbiorcze

Grupa AGrupa BGrupa C


Turniej 6

Wyniki indywidualne

 Grupa A, Grupa B, Grupa CGrupa D

Punkty uzyskane dla szkół – zestawienie zbiorcze

Grupa AGrupa B, Grupa C, Grupa D


Turniej 5

Wyniki indywidualne

Grupa AGrupa B, Grupa C, Grupa D

Punkty uzyskane dla szkół – zestawienie zbiorcze

Grupa AGrupa B, Grupa C, Grupa D


Turniej 4

Wyniki indywidualne

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D

Punkty uzyskane dla szkół – zestawienie zbiorcze

Grupa AGrupa BGrupa C, Grupa D


Turniej 3

Wyniki indywidualne

Grupa A, Grupa BGrupa CGrupa D

Punkty uzyskane dla szkół – zestawienie zbiorcze

Grupa AGrupa BGrupa C, Grupa D


Turniej 2

Wyniki indywidualne

Grupa AGrupa BGrupa C, Grupa D

Punkty uzyskane dla szkół – zestawienie zbiorcze

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa DTurniej 1

Wyniki indywidualne

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D

Punkty uzyskane dla szkół

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D

Z racji niedokładności podczas wpisywania szkół przez uczestników w formularzu proszę zgłaszać ewentualne błędy przy naliczaniu punktacji dla szkół.