Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Turnieju nr 2 – 8 listopada o 10:00. Nie musicie wypełniać już formularza – wystarczy dołączyć do turnieju – linki będą dostępne  po 1 listopada

Turniej 1

Wyniki indywidualne

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D

Punkty uzyskane dla szkół

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D

Z racji niedokładności podczas wpisywania szkół przez uczestników w formularzu proszę zgłaszać ewentualne błędy przy naliczaniu punktacji dla szkół.