KURS DOSKONALĄCY
z zakresu gry w szachy

 

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
17.09.2021 (piątek) – 16:00-20:30
18.09.2021 (sobota) – 9:00-16:15
19.09.2021 (niedziela) – 9:00-16:00

 

Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do nauczania podstaw gry w szachy.
Kurs obejmuje atrakcyjnie przeprowadzonych 25 godzin lekcyjnych  przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę; podzielone na na 3 moduły:
szachowy (doskonalenie kompetencji szachowych, umiejętności gry kursantów),
metodyczny (dydaktyka i wskazówki metodyczne do nauczania gry w szachy)
organizacyjny (zagadnienia dotyczące kwestii formalnych, organizacji zajęć szachowych, turniejów i innych imprez szachowych oraz podstawowe zagadnienia sędziowskie).

Program obejmuje m.in.:
– walory gry w szachy
– zapoznanie z terminologią szachową
– naukę gry w szachy (podstawowe zasady debiutowe, gra środkowa, końcówki szachowe, notacja szachowa)
– metodykę nauczania gry w szachy
– wykorzystanie zasobów Internetu w prowadzeniu zajęć
– wybrane zagadnienia z Polskiego Kodeksu Szachowego
– organizacja szkolnych konkursów i turniejów szachowych

Uczestnictwo:
W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje:
* zaświadczenie ukończenia kursu szachowego (przesłane Pocztą Polską),
* materiały szkoleniowe (online).

Miejsce:
Kursy dla nauczycieli prowadzone są ONLINE do czasu zakończenia pandemii związanej z występowaniem COVID – 19.

Opłata:
Udział w kursie jest płatny – 500 złotych.
Uczestnicy posiadający II kategorię szachową są zwolnieni z części szachowej – opłata wówczas wynosi 250 złotych.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Szczegółowe informacje
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami mailowo: biuro@szachowa-akademia.pl

Dodatkowe informacje
W czasie zajęć można dokonać zamówienia sprzętu szkoleniowego (komplety bierek,  wybraną literaturę).

Zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przysyłać w formie formularza zgłoszeniowego lub bezpośrednio na adres e-mail: biuro@szachowa-akademia.pl

[ninja_form id=5]

 

 

 

Zapraszamy!