Kurs dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć szachowych

Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do nauczania podstaw gry w szachy.
Kurs obejmuje atrakcyjnie przeprowadzonych 40 godzin lekcyjnych  przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę i prowadzone są z użyciem profesjonalnego sprzętu szachowego.

Całość kursu podzielona jest na 3 moduły:
szachowy (doskonalenie kompetencji szachowych, umiejętności gry kursantów),
metodyczny (dydaktyka i wskazówki metodyczne do nauczania gry w szachy)
organizacyjny (zagadnienia dotyczące kwestii formalnych, organizacji zajęć szachowych, turniejów i innych imprez szachowych oraz podstawowe zagadnienia sędziowskie).

Program obejmuje m.in.:
– edukacyjne i wychowawcze walory oraz aspekty terapeutyczne i rewalidacyjne gry w szachy
– zapoznanie z terminologią szachową
– naukę gry w szachy (zasady debiutowe, gra środkowa, końcówki szachowe, notacja szachowa)
– metodykę nauczania gry w szachy
– wykorzystanie zasobów Internetu w prowadzeniu zajęć
– wybrane zagadnienia z Polskiego Kodeksu Szachowego
– organizacja szkolnych konkursów i turniejów szachowych

Uczestnictwo:
W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje:
 certyfikat ukończenia kursu szachowego,
 materiały dydaktyczne i szkoleniowe.

Miejsce:
Kursy dla nauczycieli prowadzone są ONLINE do czasu zakończenia pandemii związanej z występowaniem COVID – 19.

Opłata:
Udział w kursie jest bezpłatny.