Laureaci Turnieju Finałowego LIGI (miejsca I,II,III w grupie B oraz w grupie C) uzyskają wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględniany
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
na rok szkolny 
2024/2025 w województwie świętokrzyskim!

 


Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Kuratora