Wieża

Rysunek szachowej wieży.


Wieża na diagramach szachowych


[fen]r6r/8/8/8/8/8/8/R6R w – – 0 1[/fen]

Pozycja białych i czarnych wież na początku partii szachów


Ciężkozbrojne ruchy wieży

Wieża porusza się po liniach i rzędach czyli może poruszyć się na każde z pól znajdujących się na linii lub rzędzie, na którym stoi. Wieża nie może  przeskakiwać przez inne bierki. Przykładowo wieża stojąca na polu c3 może wykonać ruch na dowolne pole na linii c lub dowolne pole na rzędzie trzecim.

Wieża atakuje wszystkie pola, na które może się poruszyć. Może zbijać bierki przeciwnika, które stoją na polach znajdujących się pod jej atakiem.

[fen csl=Gc4,Gc5,Gc6,Gc7,Gc8,Gb3,Ga3,Gc2,Gc1,Gd3,Ge3,Gf3]8/8/8/8/8/2R2p2/8/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są pola, na które może poruszyć się wieża. Wieża wieża może również zbić czarnego piona stojącego na polu f3)


Pionek nie atakuje pól przed sobą i nie może poruszyć się, gdy pole przed nim jest zajęte przez inną bierkę. Pionek nie może przeskakiwać przez inne bierki.

[fen csl=Gh4,Ga3,Ga4]8/6p1/6k1/3p4/3P4/1K5P/P7/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są pola, na które mogą ruszyć się pionki)


Pionek atakuje najbliższe, położone na skos przed sobą pola.

[fen csl=Gh3,Gf3,Gg5,Ge5,Gc4,Ga4]8/8/5p2/8/8/1P6/6P1/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są pola, które są pod atakiem pionków)


Pionek może zbić bierkę przeciwnika, jeżeli ta znajduje się na polu, które jest pod atakiem pionka.
[fen csl=Gf6,Gd6,Ga4,Gh3]8/8/3ppp2/4P3/r6r/1P5b/6P1/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są bierki, które mogą zostać zbite przez białe pionki)