Plansza do gry w szachy – szachownica

Wygląd szachownicy w diagramach


Mapa królewskiej krainy

Szachownica – to plansza do gry w szachy. Szachownica składa się z 64 pól, które są białego i czarnego koloru.

[fen]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]


Linie biegną od jednego zawodnika do drugiego. Linie oznaczone są literami a, b, c, d, e, f, g, h. Możemy też powiedzieć, że są to linie pionowe.
(Na diagramie zaznaczona jest linia e)

[fen csl=Ge1,Ge2,Ge3,Ge4,Ge5,Ge6,Ge7,Ge8]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]


Rzędy biegną od lewej do prawej strony. Rzędy oznaczone są cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Możemy też powiedzieć, że są to linie poziome.
(Na diagramie zaznaczony jest rząd 2)

[fen csl=Ga2,Gb2,Gc2,Gd2,Ge2,Gf2,Gg2,Gh2]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]


Pola to małe kwadraty białego i czarnego koloru. Każde pole ma swoją nazwę. Nazwa pola to połączenie litery i cyfry np. a2, b4, e5, h8. Pola na szachownicy rozmieszczone są na zmianę – raz czarne, raz białe.
(Na diagramie zaznaczone są pola b3, e4, h8)
[fen csl=Gb3,Ge4,Gh8]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]


Diagonala to skośna linia złożona z połączonych pól jednego koloru. Aby nazwać diagonalę należy podać nazwy jej pierwszego i ostatniego pola np. diagonala a1-h8.
(Na diagramie zaznaczone są diagonale e1- h4, c8 – h3)

[fen csl=Ge1,Gf2,Gg3,Gh4,Yc8,Yd7,Ye6,Yf5,Yg4,Yh3]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]