SZACHOWNICA

Artykuł 2.1 – Kodeksu Szachowego

Szachownica składa się z 64 kwadratowych pól (siatka 8×8), równej wielkości, na przemian jasnych (białych) i ciemnych (czarnych). Szachownicę umieszcza się pomiędzy rywalami, w taki sposób, aby narożne pole po prawej ręce każdego z zawodników było białe.

[fen]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]

SZACHOWNICA


LINIE PIONOWE, POZIOME, PRZEKĄTNE (DIAGONALE)

Artykuł 2.4 – Kodeksu Szachowego

Osiem pionowych szeregów pól (kolumn), biegnących od jednego zawodnika w kierunku drugiego, nazywa się „liniami“. Osiem poziomych szeregów pól, usytuowanych prostopadle do linii, nazywa się „rzędami“. Kolejno następujące po sobie szeregi pól jednego koloru, stykające się narożnikami, biegnące od jednej Krawędzi szachownicy do krawędzi przeciwległej, nazywa się „przekątnymi“ (diagonalami).

Artykuł C.5 – Aneksu C do Kodeksu Szachowego

Osiem linii pól szachownicy (od lewej do prawej strony białych oraz od prawej do lewej strony czarnych) oznaczonych jest małymi literami a, b, c, d, e, f, g, h.

Artykuł C.6 – Aneksu C do Kodeksu Szachowego

Osiem rzędów pól szachownicy (licząc od najbliższego do najdalszego rzędu po stronie białych oraz od najdalszego do najbliższego rzędu po stronie czarnych) jest ponumerowanych kolejno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Artykuł C.7 – Aneksu C do Kodeksu Szachowego

Z powyższego wynika, że każde z 64 pól szachownicy ma jednoznaczne oznaczenie literowo-cyfrowe, jak na diagramie:


[fen csl=Gb1,Gb2,Gb3,Gb4,Gb5,Gb6,Gb7,Gb8,Gf1,Gf2,Gf3,Gf4,Gf5,Gf6,Gf7,Gf8]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]

LINIE PIONOWE NA SZACHOWNICY

Na szachownicy kolorem zielonym zaznaczone są linie b oraz f.


[fen csl=Ga1,Gb1,Gc1,Gd1,Ge1,Gf1,Gg1,Ga5,Gb5,Gd5,Gc5,Ge5,Gf5,Gg5,Gh5]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]

LINIE POZIOME NA SZACHOWNICY

Na szachownicy kolorem zielonym zaznaczone są linie 1 oraz 5.


[fen csl=Gh8,Ge4,Gb2 cal=Rh1h8,Ra8h8,Re1e4,Ra4e4,Rb1b2,Ra2b2]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]

POLA NA SZACHOWNICY

Na szachownicy kolorem zielonym zaznaczone są pola b2, e4, h8.


[fen csl=Gd1,Ge2,Gf3,Gg4,Gh5,Rb8,Rc7,Rd6,Re5,Rf4,Rg3,Rh2]8/8/8/8/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]

PRZEKĄTNE (DIAGONALE) NA SZACHOWNICY

Na szachownicy kolorem zielonym zaznaczona jest diagonala d1-h5, kolorem czerwonym diagonala b8-h2.