Szachowe Pionki

Rysunek szachowego piona


Pion na diagramach szachowych


[fen]8/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/8 w – – 0 1[/fen]

Pozycja białych i czarnych pionów na początku partii szachów


Pionkowe manewry

Każdy pionek zaczynając swój marsz może poruszyć się o jedno lub dwa pola do przodu. Jeżeli pionek zrobił już wcześniej ruch to może poruszyć się tylko o jedno pole do przodu.
[fen csl=Gg6,Gg5,Ge3,Ge4,Gb7,Ga3]8/6p1/1P6/8/p7/8/4P3/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są pola, na które mogą ruszyć się pionki)


Pionek nie atakuje pól przed sobą i nie może poruszyć się, gdy pole przed nim jest zajęte przez inną bierkę. Pionek nie może przeskakiwać przez inne bierki.

[fen csl=Gh4,Ga3,Ga4]8/6p1/6k1/3p4/3P4/1K5P/P7/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są pola, na które mogą ruszyć się pionki)


Pionek atakuje najbliższe, położone na skos przed sobą pola.

[fen csl=Gh3,Gf3,Gg5,Ge5,Gc4,Ga4]8/8/5p2/8/8/1P6/6P1/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są pola, które są pod atakiem pionków)


Pionek może zbić bierkę przeciwnika, jeżeli ta znajduje się na polu, które jest pod atakiem pionka.
[fen csl=Gf6,Gd6,Ga4,Gh3]8/8/3ppp2/4P3/r6r/1P5b/6P1/8 w – – 0 1[/fen]

(na diagramie zaznaczone są bierki, które mogą zostać zbite przez białe pionki)