Szachowe Pionki

Rysunek szachowego piona


Pion na diagramach szachowych


Pozycja białych i czarnych pionów na początku partii szachów


Pionkowe manewry

Każdy pionek zaczynając swój marsz może poruszyć się o jedno lub dwa pola do przodu. Jeżeli pionek zrobił już wcześniej ruch to może poruszyć się tylko o jedno pole do przodu.

(na diagramie zaznaczone są pola, na które mogą ruszyć się pionki)


Pionek nie atakuje pól przed sobą i nie może poruszyć się, gdy pole przed nim jest zajęte przez inną bierkę. Pionek nie może przeskakiwać przez inne bierki.

(na diagramie zaznaczone są pola, na które mogą ruszyć się pionki)


Pionek atakuje najbliższe, położone na skos przed sobą pola.

(na diagramie zaznaczone są pola, które są pod atakiem pionków)


Pionek może zbić bierkę przeciwnika, jeżeli ta znajduje się na polu, które jest pod atakiem pionka.

(na diagramie zaznaczone są bierki, które mogą zostać zbite przez białe pionki)