Administratorem danych osobowych jest sędzia rundowy Jarosław Bem – adres email bemjaroslaw@gmail.com