Lekcja 1. Bierka bez obrony

Lekcja 2. Bierka zagrożona biciem

Lekcja 3.Wymiana bierek

Lekcja 4. Przewaga i strata materiału

Lekcja 5. Atak i obrona

Lekcja 6. Sposób myślenia

Lekcja 7. Wygranie bierki

Lekcja 8. 

Lekcja 9. Zapis partii szachowej

Lekcja 10. Test