Komunikat IV ŚMLS

 

_________

W dniu 15 grudnia 2023r. nastąpiła zmiana komunikatu organizacyjnego, który wzbogacił się o dwa poniższe zapisy mające na celu ewentualną eliminację osób łamiących regulamin ligi.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników w terminie dłuższym niż 7 dni w sytuacji, gdy uczestnicy zgłoszą podejrzenie nieuczciwej gry. Termin publikacji wyników będzie wydłużony o czas potrzebny na weryfikację zgłoszeń.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia uczestnika na video konferencję dotyczącą analizy partii rozegranych przez uczestnika. Odmowa uczestnictwa w video konferencji będzie skutkować zawieszeniem uczestnika w dalszym udziale w lidze.